Těžká chvíle

1) Josef: Opět přišla ta chvíle,

která těžkou zdá se být.

Vždyť jen díky Tvé síle

jsem tu dál

a dál mohu žít!

Já pozvedám svoje dlaně,

dobře vím,

že nejsem sám.

Prosím uchop mě za ně,

veď mě dál...

jen Ty víš kam.

 

Ref.) Sbor + Josef: A když se strach ke mně blíží,

Ty máš moc nechat jej stát,

Sbor: aby Josef bez obtíží

mohl pokojně spát...

 

2) Josef: I přes žalář já stále

malým světlem Tvým chci být.

Patřím do rukou krále,

jen Tebe mi nemohou vzít!

Já pozvedám svoje dlaně,

dobře vím,

že nejsem sám.

Prosím uchop mě za ně,

veď mě dál...

jen Ty víš kam.

 

Ref.) Sbor + Josef: A když se strach ke mně blíží,

Ty máš moc nechat jej stát,

Sbor: Aby Josef bez obtíží

mohl pokojně spát...