Pekař a Číšník

1) Číšník: Sen, zdál se mi, zdál,

o tom, že vidím kvésti vinnou révu.

Z květů hrozen se stal, dozrál dřív,

než jsem se nadál.

V ruce mé se chvěla číše,

kousek dál farao stál,

já pak vymačkal jsem tu révu,

vína číš mu podával.

 

Josef: Je to zvláštní sen,

vím to vím,

copak znamená,

já ti rád vyložím.

Král ti odpustí a pak zvíš,

že se k práci své navrátíš.

 

2) Pekař: Sen zdál se mi, zdál,

o tom že musím nésti tři koše jídla.

Trochu jsem se i bál,

abych to cestou nerozsypal.

Když tu náhle z oblak temných

ptáků houf přiletěl blíž,

začli klovat do housek jemných,

proč a nač snad zodpovíš...?

 

Josef: Milý příteli,

vím to vím,

budeš nešťastný,

až ti sen vyložím.

Král tě zavolá k sobě blíž,

mezi živé se nevrátíš...

Mezi živé už se ... nevrátíš!