Sešli nám déšť

1) Jákob: Bída a hlad teď doléhá

na zemi co dal nám Pán.

Nemáme mouku na chleba

a taky není plný džbán.

Žízeň a hlad nás nezhubí!

V to pevnou já víru mám,

pomůže nám Bůh laskavý,

já cele na něj spoléhám.

 

Ref.) Jákob + Ruben: Sešli nám déšť,

ó Pane náš,

by mohla tráva růst.

Ó Bože kéž,

nám jídlo dáš,

ať skončí dlouhý půst.

Nezapomeň

na děti své

prosíme s důvěrou.

Zaslíbil jsi,

že v době zlé,

budeš nám záštitou.

 

2) Ruben: Poslyšte zprávu radostnou

já z dálky ji přináším.

V Egyptě lidé nehynou,

zlé obavy tím zaplaším?

Pokrm a klas tam prodává

muž mocný snad krále syn.

Chudým sám klasů přidává,

tak neváhej, obchoduj s ním!

 

Ref.) Jákob + Ruben + Sbor: Sešli nám déšť,

ó Pane náš,

by mohla tráva růst.

Ó Bože kéž

nám jídlo dáš,

ať skončí dlouhý půst.

Nezapomeň

na děti své,

prosíme s důvěrou.

Zaslíbil jsi,

že v době zlé

budeš nám záštitou.

 

3) Jákob: Laskavý Bůh nás vyslyšel,

chci díky mu za to vzdát.

Čas nouze, bídy vypršel,

svým synům musím úkol dát!

Posílám vás do Egypta,

snad mi ten muž vyhoví,

váš otec Jákob, že se ptá,

zda pokrm si nakoupit smí?

Zda pokrm, si nakoupit smí...

 

Ref.) Jákob + Sbor: Sešli nám déšť,

ó Pane náš,

by mohla tráva růst.

Ó Bože kéž

nám jídlo dáš,

ať skončí dlouhý půst.

Nezapomeň

na děti své,

prosíme s důvěrou.

Zaslíbil jsi,

že v době zlé

budeš nám záštitou.