Nový den

(2. část)

2) Josef: Vzpomínky mé

jak mraky

se kolem ženou.

Všechno špatné i dobré

má smysl, šťastný cíl!

 

Ref.) Bože, po létech strastí

pozvedáš mě výš.

Vzdávám díky za to

že jsem našel

u Tebe svou skrýš.

Není snadné z věže egyptské

až k trůnu vystoupit...

Možná proto, že je těžké

Tvoji cestu pochopit.

 

3) Sbor: Přichází den

noc končí,

jsi šťastný Snílku?

Ve tvém snu však přece jen

dál dřímá tajemství.

 

Ref.) Zpátky se neotáčej,

přišla chvíle žít!

Tvůj táta v nebi slíbil

pod svou ochranu Tě vzít.

Dína + Sbor: Proto vstávej, dál

už zpříma kráčej

začni svůj sen žít!

Pro tvůj čistý štít

teď Bůh ti žehná

sílou zvítězit.