Josef odpověď znal. Na Egypt mělo dolehnout sedm let hojnosti a hned poté sedm let hladu. Proto faraovi navrhnul, aby v období hojnosti vytvořil zásoby pro zlé časy. To na faraóna velmi zapůsobilo a rozhodl se ustanovit Josefa do nejvyššího úřadu, aby mohl dohlížet nad těmito zásobami. A tak Josef po sedm let pečlivě střádal zásoby pro Egypt.  
  Po sedmi bohatých letech přišla léta hladu. A to nejen na Egypt, ale také na zemi Kenaan. Jákob proto poslal své syny do Egypta, aby tam nakoupili něco ze zásob, o kterých se doslechl. V Egyptě byli bratři předvedeni před Josefa. Po tolika letech jej vůbec nepoznali a on se jim neprozradil.
Josef je obvinil, že jsou vyzvědači a nařídil jim, aby na důkaz své neviny přivedli do Egypta svého nejmladšího bratra - Benjamina. Jako záruku nechal Josef uvěznit Simeóna, takže bratrům nezbývalo, než přesvědčit otce a přivést Benjamina.  
  Josef si chtěl bratry vyzkoušet, jestli už se změnili a dokážou držet spolu. Proto do Benjaminova pytle nenápadně vhodil svůj pohár. Pak zavolal stráže a nechal Benjamina zatknout. A tu viděl, jaká se stala s bratry změna. Všichni před ním padli na tvář a nabízeli své životy za život nemladšího bratra.
V Josefově mysli probíhal boj - má bratrům odpustit nebo využít příležitost a splatit jim temný dluh? Nakonec v něm zvítězila láska a odpustil jim. Nevydržel déle skrývat svou totožnost a řekl jim, kdo je.