ákob žil v Kenaanu se svými dvanácti syny. Z nich ze všech měl nejraději Josefa, protože jeho matkou byla milovaná žena Ráchel. Nechal pro Josefa zhotovit překrásné šaty, utkané ve všech barvách duhy. Ostatní Jákobovi synové mu záviděli otcovu oblibu, ale když uviděli jeho nové šaty, začali ho ze srdce nenávidět.  
  Jedné noci měl Josef sen a ráno jej vyprávěl bratrům. Zdálo se mu, že na poli spolu s bratry váže obilí do snopů. Najednou se jeho snop vztyčil a zůstal stát, zatímco ostatní snopy se mu klaněly.
Jinou noc měl Josef další sen. Viděl, jak se mu klaní slunce, měsíc a jedenáct hvězd. Když to bratři uslyšeli, rozzuřili se a dali mu přezdívku Snílek.  
  O několik dnů později vyhnali svá stáda na vzdálenější pastviny. Jákob za nimi poslal Josefa, aby se podíval, jestli je vše v pořádku. Bratři už zdaleka viděli jeho pestrý plášť a začali spřádat temné plány. Nejprve chtěli Josefa zabít a vhodit do studny. Ale Ruben, který měl laskavé srdce, se Josefa zastal.
Navrhnul bratrům, aby ho vhodili do studny a ponechali svému osudu. S tím bratři souhlasili. Netušili, že měl Ruben v plánu později se pro Josefa vrátit a zachránit ho. Jakmile Josef dorazil, bratři se na něho vrhli, strhli z něho barevné šaty a vhodili jej do prázdné studny.