Noc v otroctví

1) Josef: Zůstal jsem sám

a jsem tady cizí.

Co udělat mám,

než domov mi zmizí?

Jak balvany drtivé

úděl mě tíží,

vždyť jiná je víra má,

problém se blíží...

Sbor: Jak balvany drtivé

úděl jej tíží,

vždyť jinou víru má,

problém se blíží...

Josef: Co s tím?

Sbor: Co s tím?

 

2) Josef: Nechci jít dál.

Kam vede má cesta?

Do míst kde je žal,

to mě Bůh snad trestá?

Jak balvany drtivé

úděl mě tíží,

vždyť jiná je víra má,

problém se blíží...

Sbor: Jak balvany drtivé

úděl jej tíží,

vždyť jinou víru má,

problém se blíží...

Josef: Co s tím?

Sbor: Co s tím?

 

Ref.) Dína: Ať je noc anebo den,

na pomoc přichází ten,

kdo tě z nebe stále vidí,

má rád stejně všechny lidi.

Proto odvahu svou vem´,

když tma číhá za rohem.

Žádná noc dál není tmou,

když je Pán Bůh přítomen...

 

3) Josef: Zapomínám

na smutek co tlačí,

zrak pozvedám

ke hvězdám - to stačí.

Když tátovi v nebesích

podám svou ruku,

on v dobách neklidných

zbaví mě smutku!

Sbor: Když tátovi v nebesích

podá svou ruku,

on v dobách neklidných

zbaví jej smutku.

Josef: Snad smím?

Sbor: Snad smí?

 

4) Dína: Má tě moc rád,

i když se teď bojíš.

A přes všechen chlad

sám nikdy nestojíš.

Když temná je budoucnost,

víš, to se stává,

postaví z víry most,

šanci ti dává

Sbor: Když temná je budoucnost,

víš, to se stává,

postaví z víry most, šanci ti dává.

Dína: Jdi s Ním!

Josef: Už vím,.................vím!