Zrada

1) Vojáci: Zrada! Zrada!

Všude číhá zrada!

Čelit zradě

to je úkol můj.

Voják 1: Může přijít zleva

Voják 2: nebo zprava,

Vojáci: proto dobře hlídej úsek svůj!

Josef: "To je zrada!!!"

Vojáci: "Do zbraně, do zbraně, do zbraně, do zbraně!"

 

Ref.) Josef: Za mou štědrost, dobrou vůli

kterou jsem jim prokázal…?

To jsem vážně zvědav, proč mi

vzácný pohár někdo vzal.

Stráže!

Chytněte ty muže,

jsou to zrádci přece jen.

Svému trestu nesmí ujít,

ještě dřív než skončí den!

 

2) Vojáci: Zrada, zrada,

všude číhá zrada!

Voják 2: Chytit zrádce

Vojáci: To je úkol náš!

Voják 1: Hlavně tiše,

už jim vidím záda

Voják 2: Jsou to oni?

Voják 1: Zbytečně se ptáš!

Voják 2: Stůjte!

Vojáci: Do zbraně, do zbraně, do zbraně, do zbraně!

 

Ref.) Voják 1: Někam zmizel vzácný pohár,

vytepán je na něm plaz.

Voják 2: O jednom tu není pochyb,

že ho ukrad někdo z vás!

Juda: Tohle musí být jen mýlka,

v našich pytlích je jen klas!

Ruben: Hned vám o tom dáme důkaz,

zloděj není nikdo z nás!

 

3) Vojáci: Ruben? (Sbor: NE!), Simeon? (Sbor: NE!),

Lévi, Juda, Izachar? (Sbor: NE!)

Ašer? (Sbor: NE!), Dan? (Sbor: NE!),

Zabůlon, Gád, Neftalí? (Sbor: NE!)

Voják 1: Teď už zbývá poslední syn!

Voják 2: Zlodějem je…… (Sbor: Ooooooo)

Všichni: BENJAMIN!!!

 

4) Vojáci: Zrada, zrada,

tohle byla zrada!

Voják 1: Zničit zradu

Vojáci: to byl úkol náš.

Voják 2: Zrádce - hele!

Bručí v temné cele!

Vojáci: S námi nehne

jeho tichý pláč!

 

Benjamin: "Néééééé!"