Radim Raszka: 608/883634

raszkovi.re@tiscali.cz

qadim@centrum.cz