©

Snílek Remix 2

Sbor: Dávný příběh chceme vám vyprávět,

o tom že Bůh klidně může

dětským snem proměnit svět.

---------------------------------

Obchodníci (rap): Jó otec dal mu nové šaty,

nese se v nich jako páv.

Za ně měl by spoustu zlatých,

já chci taky stejný háv!

Tenhle kluk je trnem v oku,

když se kolem prochází!

Trvá to už šestnáct roků

a trpělivost dochází - HA!

---------------------------------

Juda: Kdo si hraje s ohněm, určitě se spálí,

tak ať cítí žár i tenhle uličník!

Zastánce tu nemá, otec zůstal v dáli,

dnes konečně nastal správný okamžik!

Ruben: Nechte toho bratři,

vždyť je ještě malý…

Bratři: Krutý sen teď bude snít!

---------------------------------

Josef: Zůstal jsem sám a jsem tady cizí.

Co udělat mám, než domov mi zmizí?

Jak balvany drtivé úděl mě tíží

vždyť jiná je víra má,

problém se blíží.

Sbor: Jak balvany drtivé úděl jej tíží,

vždyť jinou víru má,

problém se blíží.

Josef: Co s tím?

Sbor: Co s tím?

---------------------------------

Putifarka: Já však toužím jako žena

prožít s ním nejhezčí den.

Jeho víra - poražená

odpluje jako zlý sen!

A co ty mi lásko povíš?

Jsi tak krásný, jsi tak mlád...

Manžel můj se nic nedoví,

zanech ostych, pojď si hrát!

---------------------------------

Putifar + Josef

Ref.) Putifar: Musí se stát,

co zákony poručí.

Nechci tě dát

smrti do náručí,

zločin a hřích

se s tvou vírou neslučí,

vím a znám!

Já nevěřím,

co žena mi tlumočí,

však národ můj

se na tebe osočí.

Stydíš se snad

mi pohlédnout do očí,

ptám, se ptám?

Ref.) Josef: Musí se stát,

co dobrý Bůh poručí.

Nesmím se bát,

vždyť jsem v jeho náruči.

Zrada a hřích

se s mou vírou neslučí,

přísahám!

Já mu věřím,

byť žena tvá útočí

a národ tvůj

se proti mě otočí.

Mohu teď čist

ti pohlédnout do očí,

nejsem sám!

---------------------------------

Dína: Přichází den,

noc končí,

tak vstávej Snílku!

Splní se ti dávný sen,

tma prchá, budeš žít!

Zpátky se neotáčej,

přišla chvíle žít!

Tvůj táta v nebi slíbil

pod svou ochranu Tě vzít.

Proto vstávej, dál už zpříma kráčej,

začni svůj sen žít!

Pro tvůj čistý štít teď Bůh ti žehná

sílou zvítězit.

---------------------------------

Jákob + Ruben: Sešli nám déšť

ó Pane náš,

by mohla tráva růst.

Ó Bože kéž

nám jídlo dáš,

ať skončí dlouhý půst.

Všichni: Nezapomeň

na děti své

prosíme s důvěrou.

Zaslíbil jsi,

že v době zlé

budeš nám záštitou

---------------------------------

Josef: Vzpomínám

na chvíle štěstí lásky,

co jsou dnes ty tam.

Dnes čelo mé zas zdobí vrásky starostí...

jak rozhodnou mám?

Mám u nich skrytý dávný dluh

a mocí svou jej splatit smím!

Po léta vězňům byl jsem druh,

kolem se vznášel smrti stín.

Mým otcem, matkou stal se Bůh,

jen díky němu vítězím!

Proč tedy záští zmírá duch,

srdce mi bije sobectvím?!

Všichni: Jen láska Tvá promění, nenávist v odpuštění!

---------------------------------

Vojáci: Zrada! Zrada!

Všude číhá zrada!

Čelit zradě to je úkol můj!

Voják 1: Může přijít zleva

Voják 2: nebo zprava,

Vojáci: Proto dobře

hlídej úsek svůj!

Vojáci: Zrada, zrada,

tohle byla zrada!

Voják 1: Zničit zradu.

Vojáci: To byl úkol náš!

Voják 2: Zrádce - hele!

Bručí v temné cele!

Vojáci: S námi nehne

jeho tichý pláč!

Benjamín: "Néééééé!"

---------------------------------

Jákob: Můj syn se ke mně vrátil

z cesty dlouhé, spletité...

Snílek, který se mi ztratil

vládce země egyptské!

Ten krásný šat

zas chci ti dát,

vím, měl´s jej velmi rád.

A také snad už napořád

chci po tvém boku stát…

 

Josef: Zpátky se neotáčím plný dojetí,

je to zázrak, že tě mohu cítit ve svém objetí!

Sbor: Proto zpříma stůj

i když se stává život prokletím!

Dobrý Bůh Ti v těžké chvíli chystá

cestu za štěstím.

 

Všichni: Další příběh chceme vám vyprávět,

o tom že Bůh klidně může

pouhým snem proměnit svět!

Co je na tom,

že náš příběh zavál čas.

Možná že Bůh zítra splní sen

právě někomu z vás!

------- THE END -------