Student si vzal příklad z velikánů a složil vyloženě český muzikál

Zlín - Původní český muzikál, který zkomponoval student zlínské Fakulty multimediálních komunikací Radim Raszka, bude mít svoji zlínskou premiéru v pondělí 18. března v aule Academia centra. Na jeho přípravě se podíleli amatérští skladatelé a účinkují v něm zpěváci ve věku od 13 do 22 let.

"Cílem muzikálu je dát mladým lidem šanci vyzkoušet si své schopnosti na veřejnosti, naučit se pracovat v kolektivu, účelně využívat svůj volný čas a také umět zdarma rozdávat naději, úsměv a pomoc těm, kdo ji potřebují," řekla kancléřka univerzity Andrea Kadlčíková.

Projekt muzikálu Snílek zrál po dobu přibližně pěti let. Na počátku byl smělý nápad stvořit nekomerční originální český muzikál a obsadit jej amatérskými herci a zpěváky. "Byl to jen sen, který se mi zdál několik let. V té době jsem navštěvoval obchodní akademii a hotelovou školu. V hudbě jsem se věnoval hře na klavír a keyboard v lidové škole umění. Mezi ostatními muzikanty jsem nijak zvlášť nevynikal. Přesto jsem získal jakýsi hudební přehled. Velmi mě zaujal hudební směr, kterým se začala česká hudba ubírat. Pod vlivem velikánů Andrewa Lloyda Webera a Karla Svobody jsem muzikálům zcela propadl," prozradil autor.

Rozsáhlý hudební projekt však nechtěli zpočátku podpořit profesionální komponisté. Po vlně zklamání se do prvních textů a melodií pustil Radim sám. Pak nadešel zlom, který jeho práci urychlil. Po konzultacích s odborníky dospěl k závěru, že pokud má být projekt úspěšně realizován, musí najít člověka, který bude schopen vytvořit hudební playback. Našel ho nakonec v Kamilu Dědečkovi z Uherského Hradiště a bylo to správné.

"Během tvorby muzikálu se jeho protagonisté pilně věnovali nácviku písní. Radim totiž již od patnácti let vedl třinecký oddíl klubu Pathfinder, a tak o pěveckých schopnostech svých svěřenců věděl nejvíce. Jeho nápad přijali mladí lidé s nadšením. Vždyť většina z rolí byla napsána přímo na těla," poznamenala kancléřka. Do přípravy muzikálu se zapojila nejen Radimova přízeň, ale i široká veřejnost, převážně z řad protagonistů.

"Lidé se nám nabízeli, že pomohou s výrobou kulis a kostýmů, bylo to fajn," dodal. Mladí herci vystupují bez nároku na honorář a náklady spojené s dopravou a pronájmem aparatury řeší sponzoři, které si sami sehnali. " Ze začátku to byl jen sen, který se mi zdál několik let. " Radim Raszka, mladý umělec

Vlastimil Langer