Muzikál Snílek

  „Znám jeden příběh, který Vám chci vyprávět. Nesmrtelný příběh z dalekého kraje a pradávné civilizace, příběh nezlomitelné lidské duše a dobrého srdce.“ Tak nějak začínal muzikál s názvem Snílek, který v podvečer 5.dubna sehrál skautský oddíl Krvinky ze skupiny Pathfinder odsouzeným v rýnovické věznici. Přestože mladí herci z Třince ve věku čtrnáct až dvacet dva let nestáli na jevišti poprvé, premiéra to pro ně svým způsobem byla.

Příběh s biblickou tématikou, jenž se točil kolem Snílka Josefa Egyptského, hráli za bránou věznice poprvé. S překvapením sledovali, jak se jídelna odsouzených, kde se muzikál konal, zaplňuje. Zúčastnilo se více jak 120 odsouzených. Úvodním slovem je přivítal kazatel církve Adventistů sedmého dne, který se spolu se specialisty věznice podílel na organizaci celé akce. Počáteční nejisté chvění hlasu aktérů brzy vystřídala bezprostřednost, jistota a radost. Publikum bylo vtaženo do děje a na jednotlivé písně odsouzení reagovali spontánním potleskem. 

Celé představení bylo provázeno různorodými emocemi. Ve tvářích některých posluchačů se zračil údiv, překvapení, radost i smutek. Biblický příběh ve ztvárnění skautského oddílu jistě přinutil mnohé odsouzené k zamyšlení nad sebou samým.

                                                                           

Zdroj: rynovice.vscr.cz/clanky/?cl_id=17