Muzikál Snílek - poděkování

"Znám jeden úžasný příběh, který vám chci vyprávět. Sutečný příběh, který se stal jednomu z mých dvanácti bratrů. chcete jej slyšet? Povím vám jej ráda, jenomže na tomhle papíru je pro můj příběh příliš málo místa. Ale to nevadí, protože si jej můžete přijít poslechnout jinam..."

Tato slova jsme si mohli přečíst na pozvánkách muzikálu, který ztvárnily děti a jejich vedoucí klubu Pathfinder - Krvinky Třinec. Premiéra se konala v aule třineckého gymnázia, další představení byla v kinosále Bystřice nad Olší a třetí v Kulturním domě Trisia v Třinci. Někteří si nenechali ujít ani jediné představení. Chceme vám, třinecké Krvinky, touto cestou poděkovat za skvělý zážitek, který jste pro nás připravily. Velmi si ceníme toho, že jste obětovaly čas a prostředky k tomu, abyste tímto způosbem oslavily Pána Ježíše a představily jeho evangelium.

Jistě vás potěší, že vaše práce není zbytečná. Některé děti totiž chtějí vidět budovu, ve které se schází klub Pathfinderu, s tím, že budou navštěvovat jejich schůzky. Ti, kteří k tomu zatím odvahu nemají, mají alespoň představu o tom, jak lze účelně využívat čas. Chceme poděkovat všem, kteří jakkoli na tomto muzikálu spolupracovali. Vaše práce, která určitě trvala mnoho hodin, nebyla zbytečná a také trpělivost při nácviku přinese ovoce. Ještě jednou vám všem děkujeme a přejeme vám Boží požehnání a mnoho radosti z této práce.

Za sbor Jablunkov - Návsí Eva Kantorová