Klub Pathfinder

Klub Pathfinder je občanské sdružení dětí a mládeže skautského typu, které sdružuje mladé lidi ve věku 6-26 let. Děti jsou organizovány v oddílech vedených dospělými vedoucími. Ti pro ně připravují rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času.

Cílem činnosti klubu Pathfinder je snaha podpořit rozvoj mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní, s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.

 

Oficiální stránky Pathfinder klubu v ČR

www.pathfinder.cz