Krvinky
Třinec   

To jsme my - vedení. Nejsme ani tak moc dlouhé...
(Na fotce z leva: Qadim, SorboX, Chrrr-medvěd, Jak-up (rádce),dole: Myška, Můra)

Jako vedoucí klubu Pathfinder se snažíme vést naše členy k zachovávání zákonu pathfinderů:

Pathfinder má:

 • být čestný a upřímný
 • být zdvořilý a poslušný
 • být čistý v myšlení, slovech i činech
 • pečovat o své tělo a odmítat vše, co je poškozuje
 • být radostným člověkem
 • mít zájem o druhé a pomáhat jim
 • milovat, poznávat a chránit přírodu i všechny lidmi vytvořené hodnoty
 • denně přemýšlet o Bohu
 • chovat se uctivě, zvláště v místech, kde je uctíván Stvořitel
 • žít tak, jak si přeje Bůh

 

Historie "Krvinek"

Během tří táborů na Kyčeře (poslední byl v roce1998) došlo ke konečnému propojení všech třineckých oddílů. Začalo to registrací Oldřichovického oddílu "Krvinky" pod klub Pathfinder. Vedoucím oddílu byl tenkrát Radomír Štafa. Po něm převzal vedení oddílu novopečený vedoucí s oficiálním glejtem - Qadim. V té době se pomalu rozjížděl i "mrtvý" oddíl na Folvarku, jehož oživovatelem byla Myška. Pak nadešel onen památný den, kdy jsme se spolu s Myškou domluvili, že uskutečníme společný výlet na Radhošť. No a protože se nám to spolu moc líbilo, dohodli jsme se, že budem organizovat schůzky spolu. Folvark se zaregistroval pod "Krvinky" a "Krvinky" už nenesly název Oldřichovice, ale Třinec. Po nějaké době jsme do našeho integrovaného společenství přijali od Martina i lyžbickou skupinu stezkařů.

Od roku 2001 funguje díky Kájovi S. také Pathfinder pro "malé" - tj. děti ve věku od 10-ti let. Program pro děti mu pomáhají připravovat už "přerostlé" Krvinky - Magda R. a Tamara B. V současné době mají Krvinky dva oficiální vedoucí (Qadim a SorboX) a spoustu dalších nadšenců jako Karla S., Marka P., Ivetu H., Renču G. a Michala Š., kteří se aktivně podílejí na přípravě schůzek a také na organizaci nejnovějšího projektu Krvinek - muzikálu Snílek.