Zpět na hlavní stránku
Program pátečního setkání

povídání
Oficiálně se s ním jakoby nepočítá, zabere však hodně času.
Často proto končíme v devět i později ... Povídání zatím nikdo nezrušil.

songservis
Zpíváme rádi, co víc dodávat.

minianketa
Zadáme jakoukoli otázku a každý jakkoli odpovídá. Výplody jsou mnohdy jakékoli, a to je dobře.

hra, soutěž nebo kvíz
Nejméně oblíbené co se přípravy týče, nejvíce oblíbené co se konzumace týče.

zamyšlení a modlitba
Snažíme se nezapomenout, kdo jsme a proč se scházíme. Plně v lidských silách to však není.

zajímavost
Rubrika závislá jen na fantazii připravujícího. A tak máme někdy článek o počítačích, jindy zase mléčnou čokoládu.

organizační část
Tragédie pro vedoucího i pro všechny ostatní.