©árka Kaminská a Július Bajzik

fotografie pro mládeľnický server zaslala
ODBĚR NOVINEK