Martina Klennerová a Zdeněk Zídek


příprava něvesty a družiček

obložený stůl ve sboře

družička - Gábinka

ženich se svými rodiči

nevěsta s dědečkem

panenka na autě

oddávající - Vlado Krupa

píseň

ženich a nevěsta

družičky a svědek ženicha

píseň dětí

píseň teplické mládeže

Vlado Krupa

družičky a úplně vpravo svěděk nevěsty

Martina a Zdeněk

nevěsta i ženich odpověděli "ANO"

modlitba a požehnání

prstýnky

prstýnky

první novomanželský polibek

podpis ženicha

podpis nevěsty

odpis svědka ženicha (Roman Uhrin)

podpis svědka nevěsty (Lidie Čiripová)

gratulace za sbor

gratulace svědka ženicha

gratulace svědka nevěsty

gratulace rodičů ženicha

gratulace babičky nevěsty

gratulace sestry nevěsty

gratulace sestry nevěsty

gratulace maminky nevěsty

gratulace Samuely

gratulace Heleny

gratulace Lenky Krupové

gratulace dědečka nevěsty

gratulace přátel z Maďarska

gratulace rodiny Uhrinových

ženich, nevěsta a pečivo

novomanželé s družičkami

novomanželé se sourozenci

novomanželé s rodinou

novomanželé s celou rodinou

novomanželé se svědky

zametání střepů

nevěsta a ženich

hosté

hosté

hosté

novomanželé a vegetariánský dort

několik slov svědka ženicha

přípitek

hosté

zdravý stůl

oběd

oběd

oběd

oběd

oběd

oběd

oběd

babička nevěsty s pravnučkou

ženich vybírá peníze, na vykoupení unesené nevěsty

zdravý dort

o přestávce

nevěsta je zpátky u ženicha

odpolední program vedl Miroslav Loder

nevěsta a ženich

o přestávce

o přestávce

novomanželé

novomanželé

novomanželé

novomanželé s Loderovými

krájení dortu - ženich

krájení dortu - nevěsta

několik pochoutek na cestu pro hosty

dědeček nevěsty

kytičku nevěsty chytila družička

podvazek nevěsty chytil Ivo Breuer

družička

konec programu

nevěsta s družičkou a se synem Romana Uhrina

syn Romana Uhrina s družičkou

Eva Uhrinová se synem

Gábina Klennerová a Ivo Breuer

ženich a nevěsta
ODBĚR NOVINEK