2004 - Akce mládeže KE Tachov

Zpráva ze skupinové akce mládeže s KE ČS sdružení „Bitva u Tachova“

(Tachovsko, 22. – 31. srpna, 2004)

 

Akce se účastnilo 19 mladých lidí, 6 KE z ČS sdružení, 4 KE z MSS a jeden vedoucí KE. O stravu se staraly 2 kuchařky. Ubytováni jsme byli na turistické ubytovně v Halži, cca 5 km od Tachova.

Protože akce probíhala úplně na konci prázdnin, byla z důvodů zahájení školní docházky 1. září, zkrácena o 2 dny. Navíc někteří mladí lidé museli odejet dříve, aby mohli zařídit záležitosti se školou a další povinnosti. Několik mladých též onemocnělo a tak jsme nemohli využít plný potenciál týmu. Pracovalo se především v Tachově a poté v několika vesničkách v jeho okolí. Dvě posádky zajely na 2 dny pracovat do Plané, vzdálené 11 km. I když je Tachovsko bohaté na husitskou historii, dnešní populace je silně sekulární a ateistická a to se odráželo i v reakci na nabízenou duchovní literaturu. Přesto existovaly výjimky a tu i tam se našli lidé, kteří o duchovní publikace projevili zájem.

I když nám počasí přálo pouze střídavě – zažili jsme několik nepříjemných deštivých dnů a také několik náročných dnů – považujeme akci za úspěšnou. V sobotu nás navštívili někteří místní členové při společné bohoslužbě. Odpoledne jsme pak navštívili památník bitvy mezi husity a křižáky u Tachova. Podobně jako na akci v Táboře jsme si mnohokrát zazpívali píseň „Kdo jste Boží bojovníci“, která se stala naší „bojovou“ hymnou. V neděli jsme podnikli výlet do krásné přírody v pohraničí, někteří pak šli si zaplavat.

Mládežníci prodali literatury v hodnotě 75 722,- Kč a rozšířili 20 velkých knih ze série Drama věků. Rozdali osobně 912 KE a odpracovali 736 hodin.

KE rozšířili literaturu v hodnotě 78 525,- Kč a 24 ks ze série knih Drama věků. Společně se prodalo za 154 247,- Kč a rozšířilo se 44 ks knih ze série Drama věků.

Účastníci z řad mládeže:

Jiří Dědeček, Tomáš Dymáček, Jiří Kantor, Pavla Kobylková, Miroslav Ložek, Pavel Martínek, Jan Muk, Pavel Muk, Lucie Pelechová, Jana Procházková, Lukáš Samek, Miriam Samková, Ondřej Staš, Tomáš Staš, Květa Žůrková, Veronika Tomanová, Markéta Tržilová, Zuzana Kubíková, Michaela Stehlíková.

Účastníci (KE) z ČS sdružení:

Pavel Cihlář, Miroslav Franěk, Rostislav Homola, Stanislav Myslík, Danka Šedivá, Jiřina Laubendorfová, Karel Samek.

Účastníci (KE) z MSS:

Petr Tržil, Josef Szwanczar, Čestmít Šťovíček, Gustav Valach.

O stravu se staraly kuchařky Anička Švecová a Andrea Nadrchalová.

Nakladatelství Advent-Orion zajistilo počítač a počítačový program na vedení skladu a kalkulaci vydávaných knih.

Všem účastněným děkujeme za přínos, jakým byli. Měli jsme super partu mladých lidí a KE. Nebýt jejich ochoty se akce účastnit, jejich píle, nadšení, vytrvalosti a dobrého ducha, nebyla by akce tak úspěšná jak byla. Děkujeme též všem, kteří svými modlitbami podporovali naši práci, protože jejich modlitby byly cítit a přinesly zvrat po několika prvních krušnějších dnech.

Především ale děkujeme našemu nebeskému Otci a Ježíši Kristu, kteří nám často posílali na pomoc své anděly a vedli nás Duchem Svatým. Bez nich bychom v obtížných údobích neobstáli. Děkujeme za krásné zkušenosti, které posílily naši víru a dávají nám naději, že rozeseté publikace, KK a modlitby přinesou ovoce v čase jim určeném.

Za oddělení KE při ČS sdružení – Karel Samek.                     Kolín, 3. srpna, 2004


DSC02843
2560x1920 (1.79 MB)

DSC02846
2560x1920 (1.81 MB)

DSC02847
2560x1920 (1.87 MB)

DSC02848
2560x1920 (1.67 MB)

DSC02849
2560x1920 (2.08 MB)

DSC02851
2560x1920 (1.84 MB)

DSC02852
880x660 (98.79 kB)

DSC02853
912x684 (99.41 kB)

DSC02854
992x744 (97.98 kB)

DSC02855
1096x822 (97.67 kB)

DSC02857
848x636 (97.93 kB)

DSC02861
721x540 (100.01 kB)

DSC02863
802x601 (96.49 kB)

DSC02864
912x684 (99.71 kB)

DSC02866
1033x775 (96.38 kB)

DSC02867
744x558 (98.27 kB)

DSC02868
732x549 (99.55 kB)

DSC02869
687x515 (100.57 kB)

DSC02870
706x530 (100.43 kB)

DSC02871
649x486 (102.34 kB)

DSC02872
735x551 (98.62 kB)

DSC02873
636x477 (101.64 kB)

DSC02874
677x508 (101.18 kB)

DSC02875
681x511 (100.28 kB)

DSC02876
626x469 (102.18 kB)

DSC02877
893x669 (95.46 kB)

DSC02878
758x568 (97.88 kB)

DSC02879
796x597 (96.30 kB)
  
ODBĚR NOVINEK