Modlitební týden mládeže 2007

„Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.“ 2 Moj 34,29


 Milí mladí lidé, bratři a sestry,

 
„V srdci, které uctívá Boha, Kristus bývá rád!“ - to je motto modlitebního týdne mládeže 2007, který právě začíná ve všech sborech naší Česko-Slovenské unie Církve adventistů s.d.
Když Mojžíš scházel z hory Sinaj a na dvou kamenných deskách nesl Desatoro Božích přikázaní, netušil, že mu září tvář. Byl to důsledek přímého rozhovoru s Pánem Bohem. Když se Mojžíš vrátil do tábora, lidé byli šokovaní pohledem na něj. Dokonce se k němu báli přiblížit. Proto si Mojžíš musel zahalit tvář závojem.
To je presně to, o co jde při bohoslužbě. Být dotknuti Boží přítomností tak, že ani sami netušíme, že to na nás zanechalo viditelnou stopu. Ale ti, kteří žijí s námi, si toho určitě všimnou! Božího dotyku se nemusíme bát. Stojí za to ho prožít, protože Boží moc může úplně změnit náš život a dát mu nový směr.
Týden setkání mládeže k worshipu a modlitbám je životně důležitou příležitostí osobně prožít duchovní obnovu. Věříme, že při čtení přednášek modlitebního týdne mládeže 2007 a při společných diskuzích a modlitbách lépe pochopíme, PROČ stojí za to Boha uctívat a též JAK ho uctívat. Ale jde nám ještě o víc – abyste si to také vyzkoušeli a osobně PROŽILI požehnání, které Pán Bůh zaslíbil pro všechny, kteří ho hledají s upřímným srdcem. 
Modlitební týden mládeže bude probíhat ve všech sborech ČS unie od 10. do 17. března 2007. Prednášky modlitebního týdne obdržíte přes sborové traktátníky. V sobotu 17. března během bohoslužby na závěr modlitebního týdne mládeže bude probíhat sbírka darů modlitebního týdne. Děkujeme za vaši štedrost
a ochotu podporřit svými dari misijní projekty oddělení mládeže v Česko – Slovenské unii CASD. 

Edvard Miškej, Stanislav Bielik

Tisk
Zpět
ODBĚR NOVINEK