Awakening Europe 2017

Mezinárodní křesťanský festival plný světoznámých hudebních kapel, řečníků, chval, svědectví, praktického vyučování a společné evangelizace v centru Prahy. Cílem setkání je vyvýšit Ježíše Krista jako svrchovaného Pána a Spasitele nad Prahou a českým národem, žehnat české zemi a srdci Evropy, a podpořit tak duchovní proměnu naší společnosti, založenou na osobním následování Krista, vzájemné úctě a lásce ve světle svědectví evangelia. Srdečně Vás zveme k účasti i aktivnímu zapojení do pestrého doprovodného programu v ulicích Prahy.

Milost Vám a pokoj od Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista!

Píšeme vám kvůli Awakening Europe, které se bude konat v Praze 29. 6. - 2. 7. 2017. Jak už možná víte, bude to setkání křesťanů z mnoha sborů a církví České republiky i Evropy, jehož cílem je především sjednotit a povzbudit Církev v naší zemi. Součástí této akce mají být mj. i evangelizační aktivity v centru Prahy.

Awakening Europe organizuje australský evangelista Ben Fitzgerald společně s týmem GODfest Ministries z Německa, kterým leží Česká republika na srdci. Věříme, že tato událost může pomoci růstu Božího království v naší zemi a změně nepříznivé duchovní atmosféry. Není to o řečnících, programech a hudebních skupinách, ale především o našem Bohu a postoji našich srdcí. Chceme vás povzbudit, abyste se k této akci také připojili, ať už jako účastníci, modlitbami nebo dokonce jako dobrovolníci. Každý je důležitý! V přílohách posíláme některá oficiální pozvání, vizi Awakening Europe a také elektronickou podobu letáčku. V případě zájmu můžeme letáčky poskytnout i v papírové podobě.

 

Oficiální stránky s možností registrace pro účastníky (zakoupení vstupenek) najdete zde: http://www.awakeningeurope.com/event-cz

Bližší informace najdete také na těchto odkazech:

https://www.facebook.com/awakeningeurope/

https://www.facebook.com/events/771771589645891/?ti=cl

https://youtu.be/Rii-CPZ-pGc

 

Pokud byste měli zájem, můžeme do vašich měst, církví a mládeží poslat náš tým, který bude informovat o Awakening Europe osobně. Pokud vás akce zaujala a chtěli byste se více zapojit, pro registraci dobrovolníků využijte přímo tento odkazhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM8VTvwfjq3kT6mJDP1ZYtE6Wh6jAXDEmEPw1ZXNh7rANxqw/viewform?c=0&w=1 Potřebujeme lidi, kteří dobrovolnictví nebudou brát jako povinnost, ale budou mít radost z toho, že můžou spolu s dalšími křesťany sloužit lidem i Bohu. Rádi bychom vás také poprosili o šíření těchto informací k dalším křesťanům, aby se Awakening Europe dostalo do většího povědomí. Tento e-mail je možné volně přeposílat. Pokud máte jakékoli otázky nebo cokoli jiného, prosím, kontaktujte nás na e-mailu . Tisk
Zpět
ODBĚR NOVINEK