LIGHT

Milá mládež, milí bratři a sestry. Poslední roky jsme měli opakovaně nádhernou zkušenost Božího přiznání se ve službě zdravotní misie ve spolupráci s mládeží – ať už to byly aktivity projektu Mladí pro Ježíše, kongresy mládeže, Health Expo, LIGHT či jiné společné aktivity. Díky službě mladých adventistů a sympatizantů jsme oslovili stovky lidí. Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování všem mladým lidem, kteří se zmíněných misijních aktivit zúčastnili. Mnozí z nich pochopili, že přes praktickou službu zdraví vede cesta k srdcím lidí. Nejeden z oslovených lidí dnes pravidelně navštěvuje Kluby zdraví, biblické vyučování nebo další aktivity nabízené našimi sbory. Více na www.mladez.net

 

V roce 2013 bychom se chtěli ještě více soustředit na spolupráci s mládeží v oblasti zdravotní misie. Nabízíme možnost absolvování praktického Kurzu zdravotní misie (LIGHT) se zajímavými lektory a tématy. Kurz pro celou Česko-slovenskou unii proběhne v termínu od 28. června do 18. července 2013 v Lipníku u Benátek nad Jizerou (na obrázku). Účast přislíbili zahraniční hosté, ředitelka sanatoria přírodní léčby Dr. Anna Slepenčjuk se svým týmem, prof. John Scharffenberg z Loma Linda Univerzity, dále nemocniční kaplan a duchovní Rosťa Homola a další.

Program zahrnuje duchovní předměty, praktické zdravotní předměty a praktickou misii okolních vesnic a města. Současně zahrnuje také pracovní činnost při obnově budovy (a jejího okolí), kde bude kurz probíhat. Za garance ukrajinského sanatoria přírodní léčby bude probíhat všeobecný intenzivní kurz přípravy pro budoucí pracovníky Centra zdraví v ČR, včetně základní výuky masáží, vodních procedur, přírodních podpůrných prostředků léčby apod. Stejně tak se budou účastníci kurzu vzdělávat v organizaci Klubů zdraví, měření hodnot a osobního poradenství, seznámí se se základy knižní evangelizace a práce dům od domu.

Chceme vyzvat sbory k tomu, aby zájemce o tento kurz podpořily anebo vytipovaly (nejlépe) dva mladé lidi ze sboru (nesmí však chybět jejich vlastní zájem). Absolventi kurzu se pak mohou stát nedílnou součástí misijních aktivit sboru realizováním podpůrných programů zdravotní misie. Ti, kteří absolvují alespoň 80% kurzu, získají certifikát „zdravotní misionář“. Po splnění podmínek mohou navíc získat osvědčení „lektor“ o. s. Život a zdraví.

V rámci snahy o podporu misie se jednotlivá sdružení CASD zavázala s pomocí úhrady nákladů na ubytování, o úhradu cestovného požádáme vysílající sbory. Účastníci doporučení výborem sboru by si měli hradit pouze náklady na stravu, které činí cca 130,- Kč na den. Za týden to činí 910,- korun, za 14 dní 1820,- korun a za celý kurz, trvající 20 dní to činí 2600,- korun. Je možné zúčastnit se také části kurzu.

Pozitivním předpokladem účasti na kurzu je touha sloužit a růst v Kristu, přečtení knihy „Život naplněný pokojem“ (předem s krátkým testem přes internet)

a ochota podřídit se režimu kurzu.

Se smělou perspektivou, že mládežnické hnutí je hnací sílou Božího díla a pomůže dokončit Boží dílo, srdečně zveme zájemce o tento zajímavý praktický kurz.

Kapacita je omezena na 30 lidí.

Třikrát denně zdravá a chutná strava.

Za o. s. Život a zdraví a oddělení zdraví: Roman Uhrin, Daniel Dobeš, Jana Krynská a Bohumil Kern

Plakát ke stažení ZDE

 

 

Tisk
Zpět
ODBĚR NOVINEK