Motto: "Chceš-li postavit loď, nedělej to tak, že svoláš chlapy, aby sehnali dřevo a rozdělíš práci, ale nauč je společně toužit po širém, nekonečném moři.

   A. DE SAINT - EXUPÉRY 


Milí přátelé, bratři a sestry, nabízíme vám účast na pokračování již 4. ročníku projektu AKROPOLIS. Znovu se chceme zaměřit na zajímavá témata, která pomohou rozšířit náš rozhled v křesťanské rovině a budou motivací pro aktivní zapojení se do sborového života.

Cílem projektu je rozvoj schopností sloužit vycházejících ze sebepoznání, efektivního využívání duchovních darů a vzájemného obohacování.

Formou projektu je setkávání všech zájemců bez rozdílů věku, kteří mají zájem o vzdělávání formou přednášek a společných diskuzí. Srdečně zveme a těšíme se na setkání s vámi.

AKROPOLIS je "cesta", po které se můžeme společně vydat, objevovat nová místa a směřovat k novým cílům.

aktualizace: 15.3.2005